Profesjonalne szkolenia Agile - certyfikowane szkolenie - MINDSTREAMSzkolenia Agile

Szkolenia Agile realizowane przez markę MINDSTREAM zaliczają się do wszechstronnych i wyczerpujących. Podczas AgilePM Foundation dotyczą zagadnień takich jak: czym jest Agile, filozofia, pryncypia i zmienne projektu, czynniki wpływające na sukces projektu, procesy według DSDM, role i obowiązki według DSDM, produkty według DSDM, kluczowe praktyki według DSDM - wraz z nadawaniem priorytetów i timeboxingiem, planowanie i kontrola w cyklu życia projektu, praktyki Agile PM obejmujące zwłaszcza facylitację oraz rozwój iteracyjny. Pod koniec szkolenia następuje podsumowanie wiedzy o AgilePM oraz ma miejsce egzamin próbny oraz egzamin AgilePM Foundation.
MINDSTREAM sp. z o.o
ul. Wiejska 36
05-806 Komorów
mazowieckie
Tel.: +48880732653
NIP: 5252784825
Strona: