Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk - rozwody kościelneRozwód kościelny Warszawa

Kancelaria prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk oferuje pomoc prawną dotyczącą: procesów o nieważność małżeństwa w I instancji, procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w trybie apelacyjnym, postępowań w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego. Zakres pomocy prawnej zależy od klienta. Może on polegać na: udzieleniu porady prawnej, udzieleniu porady i sporządzeniu skargi powodowej, bądź innych pism w toku sprawy o unieważnienie ślubu kościelnego, bądź na kompleksowej pomocy podczas trwania całego procesu sądowego. Usługi adwokata kościelnego opierają się wówczas na reprezentacji klienta przed sądami kościelnymi.
Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa
mazowieckie
Tel.: +48662277990
NIP: 9221816673
Strona: