Patrycja Krasowska
mgr filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UAM.
Od sześciu lat współpracuje ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, gdzie prowadzi zajęcia języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania.
Pracowała z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz hiszpańskiej firmie Gestamp we Wrześni. Obecnie wspolpracuje ze Szkola Jezykow Obcych Bell-Poznan i prowadzi zajecia z cudzoziemcami.