Kasia Lisiewicz Kasia Lisiewicz
ceni kontakty z ludĽmi ponad wszystko