Julie Riso jest pisarką i nauczycielką. W USA wydała wiele opowiadań oraz powieść.