Monika Runowska Monika Runowska - uważa, że Kanada to najpiękniejsze miejsce w ¶wiecie